Werkdagen 

Werkmaten werken bij ons een hele dag van 9.00 - 16.00 uur. Het is niet mogelijk om een halve dag (1 dagdeel) te werken omdat dit niet past in het ritme van onze dagen.

In principe zijn werkmaten er minimaal twee dagen per week tot maximaal vier dagen. Maatwerk is eventueel mogelijk in overleg.

We zijn aan het werk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Bij meer aanmeldingen gaan we ook op de dinsdag aan de slag.

Kosten begeleiding

Ons dagtarief (2 dagdelen) is € 118. We werken in principe met een contract met vast maandbedrag. Hierdoor zijn de kosten voor het hele jaar inzichtelijk en is er weinig administratie nodig.

Wij kunnen betaald worden vanuit het pgb (persoonsgebonden budget) Wlz en niet vanuit ZiN (Zorg in Natura).

Werkmaten hebben een van de volgende profielen:

  • VG3 - Wonen met begeleiding en verzorging
  • VG4 - Wonen met begeleiding en intensieve verzorging*
  • VG5 - Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging*
  • VG6 - Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

* wij bieden geen verpleegkundige handelingen

Kosten vervoer

Wij vinden het belangrijk dat onze werkmaten een passende, fijne werkplek hebben. En op een goede manier op het werk komen, helpt daarbij. Daarom bieden wij ook vervoer aan van huis naar onze huiskamer en weer terug. Het dagtarief is afhankelijk van de woonplaats. Dit berekenen we op basis van de snelste route via Google Maps.

We halen en brengen binnen een straal van 10 km rondom Leusden. Mocht de afstand groter zijn, dan overleggen we over de mogelijkheden.

Dagtarief vervoer: 

afstand adres verblijf - Werkmaat

  0  -   9 km          € 9

10 - 19 km          €‎ 20

Wat als?

Mocht je nog geen  persoonsgebonden budget vanuit de Wlz hebben, maar waarschijnlijk wel ervoor

in aanmerking komen, dan helpen we je graag om dit aan te vragen.

Als je zorg van een andere organisatie krijgt, kunnen we onderzoeken of je bij ons aan het werk kan via een

onderaannemerschap. Dit doen we niet via alle organisaties vanwege de korting op het tarief dat zij rekenen. 

We hebben geen contracten met gemeenten binnen de WMO of de Jeugdwet. Maar we verkennen

graag samen de mogelijkheden.

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wilt u nafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.
Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Documenten

Werk Maat Algemene Voorwaarden 230623
Werk Maat Flyer 2024 Pdf