Werkmaten

Bij WerkMaat vinden wij dat je plezier moet beleven aan jouw werkzaamheden en dat je trots bent op wat je leert en steeds beter kunt. Wij begeleiden jou om zo zelfstandig mogelijk te werken terwijl de werkbegeleider altijd in de buurt is bij jou. Dat is prettig voor jou en fijn voor de mensen in het bedrijf. Samen 100* is onze begeleidingsstijl. Jij en de begeleider zorgen ervoor dat je samen 100% kunt leren en werken:

  • Samen kijken we naar je mogelijkheden en je kwaliteiten. 
  • We laten je zo veel mogelijk leerervaringen op doen. 
  • De begeleiders begeleiden ‘met de handen op de rug’; ze laten je zo veel mogelijk zelf doen en ontdekken. 
  • We werken volgens het principe ‘het succes van succes’: positieve ervaringen en complimenten zijn daarbij belangrijk.  
  • We stellen samen met jou leerdoelen op en evalueren regelmatig hoe het met je gaat.  

je hebt je eigen mentor naast de werkbegeleiders op de werkplek. Samen stellen we een werkplan op waarin de mogelijkheden, ambities, wensen en leerdoelen van jou zijn uitgewerkt. Dit is de basis van de begeleiding op de werkplekken. Deze bespreken we regelmatig met jou en de werkbegeleiders. Je hebt een werkmap die je elke dag meeneemt. Deze maak je samen met je mentor. Jij bepaalt wat voor jou belangrijk is zoals:

  • Een introductie van jezelf, een samenvatting van je werkplan en wat je graag wil laten zien aan de mensen die de werkmap lezen.
  • Leerdoelen: deze maak je samen met jouw mentor en daar werken we dagelijks aan. Hiervoor bouw je jouw eigen portfolio op. We werken aan werknemers- en beroepsvaardigheden.
  • Snipperkaart: net als medewerker hebben werkmaten vakantiedagen, bij ons vijf weken per jaar. Deze kunnen ze in overleg opnemen wanneer zij willen.
  • Vrije ruimte om op de dagen zelf in te vullen met bijvoorbeeld wat je gedaan of geleerd hebt.
Ontwikkelingsgerichte dagbesteding met eigen profiel
Ontwikkelingsgerichte dagbesteding met eigen leerdoelen
Dagbesteding je eigen snipperkaart
ontwikkelingsgerichte dagbesteding wat voor jou belangrijk is